Lịch công tác tuần 23, năm học 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT TP ĐỒNG XOÀI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG TH TÂN BÌNH B                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

                                                          Tân Bình, ngày 8 tháng 12 năm 2021

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Tuần 23 Từ ngày 8/03/2021 đến ngày 12/03/2021)

 

THỨ HAI (8/3/2021)

Sáng: - Tổ văn phòng làm việc bình thường. GV, HS dạy và học bình thường

Chiều: - Tổ văn phòng làm việc bình thường. GV, HS dạy và học bình thường

THỨ BA (9/3/2021)

Sáng: - Tổ văn phòng làm việc bình thường. GV, HS dạy và học bình thường

Chiều: - Tổ văn phòng làm việc bình thường. GV, HS dạy và học bình thường

THỨ TƯ (10/3/2021)

Sáng: - Tổ văn phòng làm việc bình thường. GV, HS dạy và học bình thường

Chiều: - Tổ văn phòng làm việc bình thường. GV, HS dạy và học bình thường

BGH tham gia họp BGK hộ thi GVDG TH cấp TP.

THỨ NĂM (11/3/2021)

Sáng: - Tổ văn phòng làm việc bình thường. GV, HS dạy và học bình thường

Đ/c T.Hương, B.Hương tham gia tập huấn BD dạy học lớp 5.

Chiều: - Tổ văn phòng làm việc bình thường. GV, HS dạy và học bình thường

Đ/c T.Hương, B.Hương tham gia tập huấn BD dạy học lớp 5.

THỨ SÁU (12/03/2021)

          Sáng: - Tổ văn phòng làm việc bình thường. GV, HS dạy và học bình thường

Đ/c T.Hương, B.Hương tham gia tập huấn BD dạy học lớp 5.

          Chiều: - Tổ văn phòng làm việc bình thường. GV, HS dạy và học bình thường

Đ/c T.Hương, B.Hương tham gia tập huấn BD dạy học lớp 5.

THỨ BẢY (13/03/2021)

Đ/c T.Hương, B.Hương tham gia tập huấn BD dạy học lớp 5.

BGH, GV dự thi GVDG TH cấp TP dự khai mạc hội thi, tại TT BDCT TP.

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 101
  • Trong tuần: 336
  • Tất cả: 111202
Trường Tiểu Học Tân Bình B
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Đào Thị Thuyên
Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước